DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4
im. C. K. Norwida w Olsztynie

mgr Elżbieta Michalska


WICEDYREKTOR
D/S DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4
im. C. K. Norwida w Olsztynie

mgr Barbara Gromysz